Μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων


Στα άρθρα 7 και 10 του ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α'/12.02.2019) θεσπίζεται η υποχρέωση των οργανισμών του δημόσιου τομέα να αναρτούν στους ιστότοπους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί μέσα από τον μηχανισμό να διατυπώνει σχόλια για τυχόν αδυναμίες προσβασιμότητας που εντοπίζονται σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Οι παρατηρήσεις να αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που έχουν εγγραφεί στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στη φόρμα και προαιρετικά το τηλέφωνό τους και επιλέγουν τον τίτλο του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές μέσα από λίστα επιλογών. Στη συνέχεια, περιγράφουν το αίτημά τους και προχωρούν σε υποβολή. Αποδέκτης του αιτήματος και υπεύθυνος να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών είναι ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος για ζητήματα προσβασιμότητας του οργανισμού του δημόσιου τομέα στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος ιστότοπος ή εφαρμογή. Το αίτημα κοινοποιείται, επίσης, στον υπεύθυνο συντήρησης του ιστότοπου και στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η απάντηση του φορέα κοινοποιείται στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β)Ο/Η υπεύθυνος/η του φορέα να μην απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών ή να μη δοθεί ικανοποιητική απάντηση. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη είτε υποβάλλοντας αναφορά μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Συνήγορου του Πολίτη και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Υποβολή Αναφοράς, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, είτε με φαξ στα: 2131306800, 2107292129

γ) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές μη εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhdisef@mindigital.gr


Copyright © 2019. Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων & Εφαρμογών - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 | valid wcag
Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση Προσβασιμότητας